ATIK KAĞIT VE KARTONLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Bugün dünyadaki atık kağıtların yüzde 95i geri dönüştürülse, 20 milyon dönüm ormanlık arazinin kurtarılabileceğini biliyormuydunuz?

Atık kağıt nedir?

Atık kağıt geri dönüşüm döngüsünde hammadde olarak kabul edilir. Herhangi bir kullanım alanında fonksiyonu tamamlayarak kullanılamayacak halde olduğu için elden çıkarılarak atılan tüm kağıt çeşitleri ve kartonlar atık kağıt olarak kabul edilir. Bunun yanında gazete matbaalarından çıkan hatalı gazete baskıları ve baskı fazlası gazete kağıtları da atık kağıtlar olarak görürler. Buna karşılık tek kullanım için tasarlanmış emici kağıtlar ve hijyen amaçlı kullanılan kağıtlar hijyen ve sağlık nedenlerinden dolayı geri dönüştürelemedikleri için atık kağıt olarak kabul edilmezler.

Neden geri dönüşüm?

Kağıt geri dönüşümü uygulanabilirlik açısından en kolay olan maddedir. Kağıt ve ambalaj atıkları atık zincirinde büyük miktarda yer alırlar. Bu yüzden geri dönüşümleri çevreye büyük
ölçüde fayda getirecektir. Zira üretimi sırasında yok olan ağaç ve doğal kaynakların başında enerji tasarrufu ihtiyacı en aza indirgenecek ve atık olarak elden çıkarılması gereken kağıt miktarı da azaltılarak çöp alanlarının dolması engellenecektir.

Sağlıklı bir geri dönüşümün oluşabilmesi için bireylerin koyacağı katkı yadsınamaz. Kağıdın başarıyla geri dönüştürülebilmesi için en öncelikle yeteri miktarda atık kağıdın toplanabilmesi gerekmektedir ki dönüşüm işlemi ekonomik olarak tamamlanabilsin.Buna ek olarak atık kağıtların biriktirilmesi sırasında diğer atık türleriyle temasa girmemeleri ve

ATIK AYIKLAYAN ROBOTLAR


Atık Ayıklayan Robotlar by GERİ DÖNÜŞÜM 16

ELEKTRONİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNASI


Elektronik Atık Geri Dönüşüm Makinası by GERİ DÖNÜŞÜM 16

ATIK ŞİŞELERDEN ÇEŞME


Atık Şişelerden Çeşme Yaptı by GERİ DÖNÜŞÜM 16