PİLLERİN AYRI TOPLANMASI

Muhtelif cihazlarda kullandığımız pillerin, çoğunda, yüksek oranda ağır metal (civa, katmiyum vb.) bulunmaktadır. Bu tür piller kontrolsüz olarak tabiata atıldığında oldukça önemli zararlar oluşmaktadır. Bu sebeple öncelikle elektrik enerjisini veya civa, katmiyum gibi ağır metal içermeyen pilleri tercih edin. Atılacak pillerinizi pil torbasına biriktirip merkezi yerlerdeki pil kutularına atın.