EKONOMİYE 1.3 MİLYAR

EKONOMİYE 1.3 MİLYAR

Türkiyede Ambalaj atıkları geri kazanım sanayisi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisans verilen 500’ün üzerindeki işletmeye toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisiyle çalışmalarına devam ediyor. 2003 yılında 5 bin kişi istihdam edilirken geri kazanım faaliyetleri sonucunda 60 milyon liralık katma değer sağlandı. 2013 yılında toplama, ayırma ve geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren işletmelerde 60 bin kişi istihdam edildi. Geri kazanım çalışmalarında sağlanan katma değer de yıllık 1.3 milyar lirayı aştı.

Sokak toplayıcılarının gayrı resmi olarak atık toplaması ülkemizin en büyük sorunlardan biridir. Çevre Kanunu ile kağıt, plastik, cam, metal ve ahşap gibi ambalaj atıklarının kaynağında toplanmasıyla ilgili kriterlerin belirlenmiştir. İlgili yönetmelik gereğince sistem dışında toplanan ambalaj atıklarının geri dönüşüm tesislerine alınmasını yasaktır. Ambalaj atıklarının yönetimi konusunda karşılaştığımız sorunların başında, ülke genelindeki tüm illerde lisanslı firmalar dışında işletmelerin, depoların ve sokak toplayıcılarının ambalaj atıklarını toplamasıdır.

HURDACILAR TESİSLEŞTİ

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılmasına ilişkin esaslar belirlendi. Ambalaj
atıklarının kaynakta ayrı toplanması belediyelerin sorumluluğuna verildi. Belediyeler ambalaj atıklarının biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi çalışmalarını çevreyle uyumlu şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların kimler tarafından, nasıl, ne şekilde ve ne zaman yapılacağının belirlenmesi amacıyla ambalaj atığı yönetim planı hazırlıyor. Ayrıca belediyeler ayrı toplama ekipmanları dağıtarak bu çalışmaları plan kapsamında yürütüyor.


Hurdacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar, yönetmelikle belirli kriterlere sahip modern toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri haline geldi. Bu tesislere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisans verilirken, tesislere gelen malzemelerle ilgili bilgiler her ay bakanlıkta rapor ediliyor. Dolayısıyla hem tesisler hem de toplanan malzemeler kayıt altına alınıyor.