AMBALAJ ATIKLARI

Ambalaj nedir :
Bir ürünün, tüketiciye veya kullanıcıya ulaştırılması aşamasında,depolama, taşıma, koruma, saklama, satışa sunum, tanıtım ve reklam gibi pazarlama işlemlerini kolaylaştıran,herhangi bir malzemeden yapılmış tüm ürünlerdir.

Neleri Kapsar :
Kullanılan malzemeye (plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit) ve atığın kaynağına (evsel, ticari, endüstriyel) bakılmaksızın, ülke içinde piyasaya sürülen bütün ambalaj ve ambalaj atıkları,

Ambalaj Tanımına İlişkin Açıklayıcı Örnekler :
Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki ambalaj tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek veya korumak için de gerekli değilse ve tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmiyorsa ambalaj olarak kabul edilir.

Satış yerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu şekilde kullanılan ürünler ve satış yerlerinde satılan ya da doldurulması tasarlanan ve bu şekilde kullanılan tek kullanımlık ürünler, ambalaj görevi görmeleri şartıyla ambalaj olarak kabul edilir.

Ambalajın parçaları ve ambalajda bulunan destekleyici, yardımcı parçalar bütünleşik oldukları ambalajın parçası kabul edilir. Bir ürüne doğrudan asılan ya da takılan ve ambalaj görevi gören yardımcı parçalar o ürünün ayrılmaz bir parçası olmayıp, tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmedikçe, ambalaj kabul edilir.

Bakanlık, herhangi bir ürünün ambalaj olup olmadığına, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesini ve Ek-1’de verilen ambalaj tanımının örneklerini inceleyerek karar verir.

Aşağıdaki örnekler “ambalaj” olarak kabul edilirler.
CD kutusuna sarılmış streç film
Tek kullanımlık tabak ve bardaklar
Satış yerlerinde doldurularak kullanılan yapışkan film, sandviç torbaları, alüminyum folyo ve benzeri malzemeler
Hazır yiyecek ambalajları
Su, maden suyu, meyve suyu şampuan, deterjan ve benzeri ambalajların kapakları
Köpük, karton ve benzeri destekleyici malzemelere
Yumurta viyolleri
Ve benzeri ürünler

Aşağıdaki örnekler “ambalaj” değildir.
Bitki saksıları
Tamir, bakım aletleri gibi saklama kutuları
Çay poşetleri
Peynirin etrafındaki balmumu tabakası
CD’nin içinde kendisiyle birlikte saklandığı kap
Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık
Kapağın bir kısmını oluşturan rimel fırçası
Ambalaja takılan yapışkan etiketler
Ambalajlamada kullanılan plastik, metal ve benzeri şeritler
Deterjanların içinde bulunan ve doz ölçmede kullanılan kaplar
Alışveriş poşetleri
Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar, plastik poşetler ve koliler
Ve benzeri ürünler

Ayrı bertaraf edilmesi gereken ambalaj atıkları
• Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği kapsamındaki maddeler ve müstahzarlar ile kontamine olmuş ambalajlar,
• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıkların ambalajlar,
• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıkların ambalajlar,
(Bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılır)