AMBALAJLARDA GERİ KAZANIM PEKİ NEDEN?

Nüfustaki artış ve kişi başına tüketimdeki artış üretilen atık miktarını da arttırmaktadır. Metal, plastik, karton, kağıt, cam ambalajlar doğadan sağladığımız değerli hammaddelerdir.

Ambalaj atıklarımızı geri kazanıma yönlendirmemiz, oluşturduğumuz çöp miktarını da düşürür. Çöp miktarının azalması, insanlığı bir çok iş yükünden kurtarır. Çöpün taşınması ve depolanması kolaylaşır. Katı atık depolanan alanlardaki binlerce ton çöp miktarı ve hacmi azalır.
Bu depolama alanları oldukça büyük yatırımlar olduğundan, kullanım alanı azadıkça, alanların kullanım ömürleri ve maliyetleri azalır.

Ambalaj içindeki ürünü kullandıktan sonra, ambalajı çöpten ayrı olarak biriktirmeliyiz. Bu şekilde, az önce anlattığımız gibi hem oluşan çöp miktarını azaltmış hem de yeni ambalaj ürünleri için hammadde sağlamış oluruz. Böylece doğaya katkı sağlamış oluruz.
Ambalajlardaki geri dönüşümlere örnekler verecek olursak:

1 ton atık kağıt, hammadde olarak kağıt hamuruna katıldığında 20 ağaç kurtarılmış olur.
Geri dönüştürülen her 1 ton cam, 100 litre petrol tasarrufu sağlar.
Ambalajları çöpten ayrı toplama alışkanlığı geri kazanım endüstrisi ve endüstri istihdamında gelişmeye yol açar. Doğal kaynakların korunması, hoyratça harcanmaması ve enerji tasarrufu ülke ekonomisine yarar sağlar.

Geri kazanımdaki döngüyü doğru kurabilmemiz, gelecek kuşakların da bizim yararlandığımız tabii kaynaklardan yararlanma şansına sahip olmalarını sağlayabilir.